Sikker kommunikation skriv under digitalt med digital signatur, digital underskrift.